HORTES DE PONENT

“ Can Torrents-Can Buscarons ”

Expliquem la situació en aquests moments de les Hortes de Ponent, conegut com  el polígon de “Can Torrents-Can Buscarons”. Des del 2010, en què es va canviar la qualificació d'aquests terrenys agraris, el Pla Parcial que havia d'implementar-se no s'ha portat a terme. Sabem que hi ha uns terminis legals i també que hi ha unes normatives que s'han d'actualitzar pels canvis haguts des de llavors (l'impacte mediambiental seria una d'elles). 

Davant de la poca informació i la tradicional manca de transparència per part de l'Ajuntament sobre aquesta qüestió, alguns companys han presentat al·legacions i ens hem posat en contacte amb els grups de l'oposició per copsar més informació, així com per oferir un front comú amb les AAVV i entitats que es vulguin afegir. 

Si les coses no s'han fet a dret de llei i al poble li queda una escletxa per revertir la barbaritat dels 300 habitatges, el poble s'ha de mobilitzar.

ALEGACIONS QUE HEM PRESENTAT ELS VEÏNS

Pots agafar un model com els que hem presentat i fer una instància genèrica. Les al·legacions són personals. Quantes més en fem millor.

Documentació  oficial presentada per l'ajuntament 

https://premiademar.cat/fitxa.php?id=25096

Memòria tècnica del projecte